Üldandmed

Põhiandmed
Sadamakood EE NJS
Sadama aadress Suur-Lootsi tn 4, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa
Sadama ülesanne Väikesadam, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid
Sadamateenuseid osutatakse vaid riigihaldusülesannetega veesõidukitele Ei
Sadamateenuseid osutatakse ka välisriigi veesõidukitele Jah
Veekogu liik Laevatatav siseveekogu
Veekogu nimetus Narva jõgi
Navigatsiooniperiood 15. aprill - 15. november
Registreerimise aeg 22.08.2016

 

Sadama tehnilised andmed
Sadama asukoht 59°27'52.70''N ; 28°02'43.77''E
Veesõiduki kogumahutavus alla 500
Veesõiduki suurim pikkus (m) 24,0
Veesõiduki suurim laius (m) 15,0
Veesõiduki suurim süvis (m) 2,7
Sissesõidutee väikseim laius (m) 15,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) BK77
BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
3,0
Sissesõidutee väikseim sügavus (m) EH2000
EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
-

 

Sadama pidaja kontaktandmed
Ärinimi/Perekonnanimi Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Eesnimi -
Registri kood 75005498
Telefon +372 3599597
E-post
Koduleht http://narva-joesuu.kovtp.ee/

 

Sadamakapteni andmed
Perekonnanimi Uglanov
Eesnimi Deniss
Telefon +372 58503008
E-post

 

Sadama maa-ala andmed
Tunnus 51301:001:0048
Pindala (m²) 1552,3

 

Sadama akvatooriumi andmed
Akti number -
Akti vastu võtmise kuupäev -
Akti andja -
Akti liik -

 

Teenindatavad veesõidukid
Veesõidukite liigid Kalalaev

 

Sadama põhiteenused ja teenuseosutajad
Teenuse nimetus Teenuse osutaja andmed: nimi, registri kood, telefon, e-post, koduleht
Veesõiduki sildumise võimaldamine Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Veeliikluse korraldamine akvatooriumil ja sissesõiduteel Narva-Jõesuu Linnavalitsus

 

Sadama lisateenused
Teenuse nimetus Teenuse kirjeldus

 

Sadama tehnilised vahendid
Tehnilise vahendi liik Kasutustingimused

 

Teenindav abilaevastik
Kasutusotsarve Abilaeva nimi

 

Kaid
Nimetus
Sügavus kai ääres (m) BK77 
BK77 on ametlikult kuni 2018. aastani kasutusel olnud kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Kroonlinna 0" lähtuvalt
Sügavus kai ääres (m) EH2000
EH2000 on Eestis alates 2018. aastast kasutatav kõrgussüsteem, kus sügavusi kajastatakse nn "Amsterdami 0" lähtuvalt
Sadama kai 2,8 -

 

Reglementeerimata navigatsioonimärgid
Reglementeerimata märgi olemasolu sadamas Ei

 

Reglementeeritud navigatsioonimärgid
Number Nimetus

 

Sadama avalikud dokumendid: